Dagwaarde Auto

Een tweedehands wagen kopen, eenvoudiger dankzij de dagwaarde

Hoewel niets zo aangenaam is als een nieuwe wagen kopen (zowel qua comfort als kwaliteit) is het in sommige gevallen beter om te kiezen voor een tweedehands voertuig. Het grootste voordeel hierbij is natuurlijk dat je heel wat minder zal betalen, terwijl je in veel gevallen toch nog kunt rekenen op een uitstekende kwaliteit – zolang je de juiste keuzes maakt en genoeg informatie opzoekt over de auto in kwestie.

Aan de andere kant is het niet altijd eenvoudig om de waarde auto en kwaliteit van een tweedehands wagen te bepalen, juist omdat er tal van factoren zijn die daar een invloed op hebben. Hoeveel eigenaars heeft de wagen reeds gehad, en hoe zijn deze met het voertuig omgesprongen? Gaat het om een populair model of niet? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden voor je kan weten of de auto in kwestie de aankoop wel waard is.

Een van de factoren die je hierbij kan helpen en je een duidelijk beeld kan geven op de waarde en kwaliteit van het voertuig, is de dagwaarde auto. In tegenstelling tot de nieuwwaarde of cataloguswaarde van een voertuig is de dagwaarde (zoals de naam het zelf zegt) actueel en dus ook betrouwbaar. Wat meer informatie over wat deze dagwaarde precies inhoudt, en hoe ze gebruikt kan worden om een tweedehands wagen aan te kopen – alsook om een autoverzekering voor die wagen af te sluiten – zijn vragen die je als koper ongetwijfeld graag beantwoord ziet.

Wat is de dagwaarde precies?

De dagwaarde van een wagen is het bedrag dat die wagen vandaag precies waard is. Het spreekt voor zich dat verschillende factoren die waarde gaan bepalen, waaronder het merk, het type, het bouwjaar, de onderhoudsstaat en de kilometerstand.

Net zoals bij de aankoop van een nieuwe wagen is het bij een tweedehands voertuig belangrijk dat je weet wat de dagwaarde van de wagen bedraagt. Het spreekt voor zich dat de dagwaarde auto lager ligt dan de nieuwwaarde. Hoe ouder een wagen is, hoe minder deze waard is. Dit wordt vooral bepaald door factoren zoals aanwezige slijtage of beschadiging, ouderdom en een hogere kilometerstand.

Belangrijke factoren bij de dagwaarde

De dagwaarde van een wagen is eigenlijk het referentiepunt dat verzekeraars gebruiken om te bepalen welk bedrag uitgekeerd moet worden in geval van schade. Dit is volledig afhankelijk van de dekking van die specifieke verzekering. Als het gaat om een WA plus of allrisk (volledig Casco), dan is de dagwaarde hoe dan ook belangrijk. Bij de eerste wordt schade enkel gedekt als die aan derden wordt toegebracht – schade aan het eigen voertuig valt daar dus niet onder. Als de schade wordt veroorzaakt door iemand anders komen er herstelkosten bij kijken. De dagwaarde of nieuwwaarde worden vergoed als de schade die werd veroorzaakt meer kost dan de waarde van de auto op dat moment.

Het kan ook gebeuren dat de dagwaarde lager is dat de inruil- of verkoopwaarde. Als dat zo is, dan kan je met die vergoeding niet hetzelfde voertuig kopen maar moet je geld bijleggen. De dagwaarde auto wordt vaak bepaald door een afschrijvingsmethode toe te passen op de nieuwwaarde van de wagen. Ook nemen bepaalde verzekeraars de aanwezige accessoires in de auto in berekening. Een overzicht van enkele van de belangrijkste factoren die de dagwaarde van de wagen bepalen:

  • De staat van de wagen (zijn er deuken en/of krassen?)
  • Of er in de wagen gerookt is of niet
  • Of er een bewijs van onderhoud in het voertuig aanwezig is
  • De kleur van de wagen (sommige kleuren zijn populairder)
  • De aanwezigheid van accessoires

Het belang van een nieuwwaarde regeling

Bij nieuwe voertuigen kan de auto echter vaak verzekerd worden tegen de zogenaamde nieuwwaarde. In de eerste drie jaar van gebruik daalt de uitkering hiervoor met een bepaald percentage, waarna de verzekeraar de dagwaarde auto uitkeert. Ook is het bij een oldtimer verzekering een optie om de wagen te verzekeren tegen de dagwaarde.

Bepaalde verzekeraars hebben ook een zogenaamde nieuwwaarderegeling. Als er dan schade is aan een relatief nieuwe auto, dan krijgt men de nieuwwaarde volledig vergoed – zelfs als de waarde auto hiervan gedaald is door afschrijving.

De dagwaarde van de wagen en autoschade

Als de wagen beschadigd is en dit door een ander persoon werd veroorzaakt (of als de schade onder de WA+ of All Risk verzekering gedekt is), dan worden de herstelkosten betaalt, alsook de waarde auto (in het geval van een nieuwe wagen, de nieuwwaarde). Deze waarde wordt echter enkel vergoed als:

  • De wagen technisch total loss is, dus als deze niet meer hersteld kan worden
  • De wagen economisch total loss, met andere woorden, als de reparatiekosten hoger liggen dan de totale waarde van de auto voor het ongeluk, verminderd met de restwaarde ervan.
  • De wagen werd gestolen en niet meer werd teruggevonden

De dagwaarde van de wagen berekenen

Als je je wagen wil inruilen over verkopen, dan wil je natuurlijk weten wat de dagwaarde is. Die kennis maakt het immers veel eenvoudiger om een realistische vraagprijs vast te leggen, of een geboden bedrag juister in te schatten. Langs de andere kant is het ook voor de koper van een tweedehands wagen beter om de dagwaarde te weten. Op die manier kun je als koper eenvoudiger inschatten of de gevraagde prijs redelijk is en overeenstemt met de waarde auto.

Zoals vermeld is de dagwaarde van een wagen afhankelijk van verschillende factoren. Juist daarom is het niet altijd eenvoudig om die te berekenen of in te schatten. Er bestaat geen standaard methode om die waarde te bepalen. Hoewel er op het internet tal van website en tools zijn die dit eenvoudiger maken, is het nog altijd een benadering. Hierbij moet men doorgaans het kenteken van de wagen invullen, alsook de kilometerstand, waarna je de dagwaarde auto te zien krijgt.

De dagwaarde van de auto – hoe bepalen verzekeraars die?

De waarde van een wagen kan op diverse manieren bepaald worden. Zo kan men beroep doen op een expert om dit te doen, waarbij vooral gelet wordt op factoren die deze waarde bepalen. In het geval van een nieuwe wagen vermindert men soms de nieuwwaarde ervan elk jaar met een zeker percentage, dat terug te vinden is in de voorwaarden. Andere verzekeraars gebruiken dan weer een koerslijst om de dagwaarde te bepalen, bijvoorbeeld van ANWB of Bovag.

De waarde auto en het afsluiten van een autoverzekering

Ook bij het afsluiten van een verzekering voor een tweedehands wagen is het erg belangrijk om de dagwaarde van de wagen te kennen. Door de dagwaarde te laten bepalen weet je immers precies welke verzekering je nodig hebt. Hoe duurder de wagen is, hoe groter en uitgebreider de verzekering moet zijn. Dit wordt het best gedaan door middel van een RDW check, waarbij men zich baseert op basis van de ANWB koerslijsten, alsook alle informatie die bij het RDW geregistreerd staat over de auto.

De bron van informatie is natuurlijk bij elke kenteken check dienst anders, maar over het algemeen is de check erg compleet. Informatie zoals het schadeverleden en het aantal gereden kilometers wordt hierbij in rekening gehouden, waardoor een redelijk accurate benadering van de dagwaarde gegeven kan worden. Het resultaat is dat je een beter zicht hebt op welke verzekeringen een optie zijn, zodat je daar meer uit kunt halen op de lange termijn.

De dagwaarde en de verzekeringspremie

Bepaalde verzekeraars gebruiken de dagwaarde van een wagen bij het vastleggen van de verzekeringspremie voor de WA+ autoverzekering. Meestal baseren verzekeraars deze premie op de oorspronkelijke nieuwwaarde (ook wel de catalogusprijs genoemd) van de wagen. Doorgaans zijn wagens met een lagere nieuwwaarde goedkoper qua verzekeringen dan voertuigen met een hogere waarde. Natuurlijk wordt de hoogte van de premie bepaald door tal van factoren, waardoor dat dus niet altijd zo eenvoudig is.

Een vergelijkbare wagen kopen

Als de verzekeraar de wagen bij total loss of diefstal vergoedt, dan kan je niet altijd eenzelfde wagen kopen met die vergoeding. Het kan zijn dat je geld moet bijleggen, aangezien het zo goed als onmogelijk is om precies dezelfde wagen te vinden, in dezelfde staat. Daarbij omvat het bedrag dat je betaalt voor een wagen bij een dealer vaak ook nog eens een commerciële marge.

Misverstanden in verband met de dagwaarde van een wagen

Hoewel bovenstaande informatie over de dagwaarde van een wagen duidelijk is, bestaan er toch nog vaak misverstanden over wat die waarde nu precies inhoudt. Zo denken veel mensen dat het eenvoudigweg de waarde is van de auto in het algemeen, en dat de dagwaarde dus berekend kan worden met een gewone waardebepaling. Hoewel dit logisch klinkt (en in zekere zin ook wel waar is), is er nood aan een iets specifiekere beschrijving. Zo is er een duidelijk verschil tussen de inruilwaarde en de dagwaarde van een wagen, terwijl ze beide een antwoord kunnen bieden op de vraag hoeveel een wagen precies waard is.

Het is dus van essentieel belang om te weten wat de dagwaarde precies is. Zoals bovenstaande informatie verduidelijkt, is het dus de waarde die de autoverzekering gebruik als er sprake is van schade aan het voertuig. Als de wagen beschadigd is geraakt bij een ongeluk en je hiervoor beroep doet op je autoverzekering, dan bepaalt de verzekeraar hoeveel geld je terug moet krijgen. Hoeveel geld dit precies is, wordt bepaald aan de hand van de dagwaarde van de auto.

Zelf de dagwaarde van de wagen achterhalen

Hoewel een professionele dienst natuurlijk alleen maar een meerwaarde biedt bij het bepalen van de dagwaarde van je wagen, kan je deze waarde auto ook zelf bepalen. Dit kan door middel van een RDW check, waarbij het bedrag wordt berekend met uiteenlopende informatie over de wagen, die in een centrale database opgeslagen is.

Gegevens over de wagen, waaronder het aantal gereden kilometers, het totale aantal eigenaren van de wagen en het onderhoud van het voertuig in de voorbije jaren, allemaal zijn het belangrijke factoren die een rol spelen bij de bepaling van de dagwaarde. Dergelijke informatie wordt zorgvuldig bijgehouden door bepaalde instanties, zodat er nagenoeg geen onduidelijkheid meer kan bestaan met betrekking tot de dagwaarde van wagens.

Vooral bij aankoop van een tweedehands wagen is het belangrijk om te weten wat de dagwaarde ervan precies bedraagt. De automarkt is er één die continu in beweging is, en beroep kunnen doen op betrouwbare instanties die duidelijke informatie verstrekken over een voertuig, en het dus ook mogelijk maken om hiervoor een accurate dagwaarde te bepalen, is dan ook belangrijk.

Verschillende autoverzekeringen vergelijken

Daarbij is het, zoals reeds werd vermeld, belangrijk om de dagwaarde te gebruiken als informatie bij het kiezen van een goede autoverzekering. De poliswaarden van de verzekeraar worden immers bepaald aan de hand van de dagwaarde, als het gaat om een tweedehands voertuig. De regelingen die hierbij gehanteerd worden, verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Vaak geldt de nieuwwaarderegeling enkel voor het eerste jaar, aangezien het gaat om de cataloguswaarde, ofwel het precieze aankoopbedrag. In de jaren daarna geldt meestal een afschrijvingsregeling, maar soms wordt ook de dagwaarde van de wagen vergoed.

Conclusie: het belang van de dagwaarde van de wagen

Als je een verzekering wil afsluiten maar eerst te weten wil komen wat de dagwaarde van het voertuig dat je wil kopen, bedraagt, dan ben je in elk geval al goed begonnen. Kennis hebben van de dagwaarde van het voertuig dat je plant te kopen maakt het immers veel eenvoudiger om te kiezen tussen de verschillende verzekeringen voor die wagen. Zoals hierboven werd vermeld is het goed mogelijk om eigenhandig de dagwaarde van je voertuig te bepalen, maar beroep doen op een professionele dienst om dit voor jou te doen is natuurlijk betrouwbaarder.

Op die manier wordt de aankoop van een tweedehands wagen zoveel eenvoudiger, en wordt het ook gemakkelijker om hier een juiste verzekering voor af te sluiten. Hoewel het dus gaat om een wagen die al een of meerdere eigenaars heeft gehad, kan je er dankzij de dagwaarde toch veel uit halen.